Surat Ar Rahman Ayat 133 at Doa

.

Surat Ar Rahman Ayat 133. Ketauhilah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, sedangkan kamu sama sekali tidak mempunyai kekuatan itu. Dinamai ar rahmaan (yang maha pemurah), diambil dari perkataan ar rahmaan yang terdapat pada ayat pertama.

Surah Al Araf Meri Web
Surah Al Araf Meri Web from meriweb.net

Surat ar rahman merupakan surat yang turun di mekkah atau masuk dalam kategori makkiyah. 'apa yang kamu sembah sepeninggalku?' mereka menjawab: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Surah Al Araf Meri Web

Surat ar rahman ayat 33 adalah ayat yang memotivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Secara umum, surat ini menerangkan kemurahan allah swt kepada makhluknya. Surat ar rahman menjelaskan menerangkan kekuasaan dan kasih sayang allah swt. Nama ar rahman diambil dari ayat pertama surat ini.